Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Elbistan Meslek Yüksekokulu

Tümü ELBİSTAN MYO HAKKINDA

   Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.08.1988 tarihli toplantısında  İnönü Üniversitesine bağlı olarak, Elbistan Meslek Yüksekokulu’nun eğitim ve öğretime açılmasına karar verilmiştir. Elbistan Meslek Yüksekokulu 1990-1991 döneminde eğitim ve öğretime başlamış, 1993 yılında  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlanmıştır.       Elbistan Yerleşkesinde 11 örgün eğitim ve 5 ikinci öğretim , Nurhak Yerleşkesinde 2 örgün eğitim olmak üzere toplam 18 programda eğitim-öğretim  faaliyetlerini sürdürmektedir.     Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri      Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğini ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan niteliklerde meslek elemanlarını eğitim-öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmektir. Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmektir.     Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmektir. Türkiye’nin önde gelen okulları arasında yer almak ve eğitsel, sosyal, kültürel ve akademik çalışmalarıyla üniversite/sanayi/toplum işbirliğini ve yaratıcı faaliyetleri sağlamada ulusal ve uluslararası platformda tanınan saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.    Temel değerlerimiz, şeffaf yönetim, hukukun üstünlüğü, insan hakları, toplumsal değerler, bilimsel etik kuralları, yaratıcı düşünce, sürekli gelişme, üretilen bilgi ve hizmette kalite, katılımcı yönetim anlayışı, çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti, performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi, akademik özgürlük, sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılıktır.     Kalite politikamız ise çağdaş eğitim almış nitelikli teknikerler ve kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Bu kapsamda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlayan bir Meslek Yüksekokulu hedefimizdir.

...