Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Elbistan Meslek Yüksekokulu

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

 Program        

 Yarıyıl

 Kont.

 Başvuru Yapabilecek Böl.

 

Elektrik

3

2

Elektronik Teknolojisi

3

2

Elk.Enj.Üretim, İletim ve Dağ.

3

2

Elk.Enj.Ürt., İletim ve Dağ.(II.Ögr).

 

Elektronik Teknolojisi

3

2

Elektrik

3

2

Elk.Enj.Üretim, İletim ve Dağ.

3

2

Elk.Enj.Ürt., İletim ve Dağ.(II.Ögr.)

Makine

3

2

Otomotiv Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

3

2

Makine

 

Elk.Enj.Üretim, İletim ve Dağ.

3

2

Elektrik

3

2

Elektronik Teknolojisi

3

2

Elk.Enj.Üretim, İletim ve Dağ.(II.Öğr.)

Bilgisayar Programcılığı

3

2

Bilgisayar Programcılığı (II.Öğr.)

3

2

Bilgisayar Programcılığı (Nurhak)

Bilgisayar Programcılığı (Nurhak)

3

2

Bilgisayar Programcılığı

3

2

Bilgisayar Programcılığı (II.Öğr.)

İnşaat Teknolojisi

3

2

İnşaat Teknolojisi (II.Öğr.)

Laborant ve Veteriner Sağlık

3

2

Laborant ve Veteriner Sağlık (II.Öğr.)

Muhasebe ve Vergi Uyg.

3

2

İşletme Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uyg. (Nurhak)

3

2

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

3

2

Muhasebe ve Vergi Uyg.

3

2

Muhasebe ve Vergi Uyg. (Nurhak)

Büro Yön.ve Yönetici Asistanlığı

3

2

Büro Yön.ve Yönt. Asis.(II.Öğr.)

 

Not:  Başvurular 06 Temmuz -07 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

 


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                Üniversitemiz Önlisans ve Lisans programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Transferleri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Üniversitemiz  Yönergesine uygun olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılındayatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve değerlendirme takvimi ve ayrılan kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A.KOŞULLAR:

(1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

(2)Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılamaz.

(3) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

(4) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’n deki aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

(5) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

(6) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

(7) Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

(8) Geçiş için öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı yarıyıl dahil) başarı ile geçmiş olması gerekmektedir.

(9) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60, (4 üzerinden 2.00 ) olması şarttır.

(10) Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.

(11) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibak edeceği sınıfın belirlenmesinde “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ hükümleri uygulanır.

 (12) Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke Yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olma şartı aranır.

(13) Öğrenci Seçme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere başvuranlardan ÖSS sonucuna göre yerleştirildiklerini gösterir kazandı belgesi istenir. ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

(14) Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara KKTC ve diğer ülke Üniversitelerinden yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

(15) Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından örgün öğretime geçiş yapanlar ilgili programın katkı payı, ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ise ilgili programın öğrenim ücreti esaslarına tabidirler.

           (16) Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS'de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS'de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.

 • SAT 1 (Minimum 1000 puan)
 • ACT (Minimum 21 Puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 


B.GEREKLİ BELGELER:

                1-Başvuracağı programı belirten dilekçe

                2-Not belgesi(Transkript):Geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı okuduğu bütün derslerden aldığı notların genel akademik ortalamasını gösteren belge (aslı).

                3-Disiplin cezası almadığını belirten belge ile adayın halen kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundan temin edeceği öğrenci belgesinin aslı.

                4-Öğrencinin ÖSYS yerleştirme belgesi internet çıktısı

                5-Adayın ayrılacağı Yükseköğretim kurumunun eşdeğer eğitim programı olduğunu gösteren ders içerikleri.

                6- İkinci öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin bulundukları dönem itibariyle ilk  %10'a girdiklerine dair resmi belge.

                7- Yurt dışından yapılacak başvurularda, kayıtlı bulunduğu programın ÖSYM kılavuzunda yer almış olması, transkript (not belgesi), ders planları ve içeriklerinin Türkçe'ye çevrilmiş ve onaylanmış olması.

C.BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

                Başvurular; bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemiz Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine teslim edilecektir.

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Başvuru ve Degerlendirme Takvimi

 

 

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

BAŞVURU TARİHİ

06 Temmuz 2015

07 Ağustos 2015

DEĞERLENDİRME TARİHİ

10 Ağustos 2015

19 Ağustos 2015

SONUÇLARIN İLANI

26 Ağustos 2015

 

KESİN KAYIT TARİHİ

31  Ağustos  2015

03 Eylül 2015

YEDEK KAYIT TARİHİ

07 Eylül 2015

09 Eylül 2015
NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş İşlemleri

 

Başvuru Tarihi           : 20 Temmuz 2015 - 28 Ağustos 2015

Başvuru Sonuçları ve Evraklarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

Gönderilmesi             : 04 Eylül 2015

Başvuru Sonuçları     : 11 Eylül 2015

Kayıt Tarihi               : 14-17 Eylül 2015

 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar: • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli)
 • ÖSYS Sonuç Belgesi
 • Transkript Belgesi (Aslı)
 • Ders İçerikleri
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

 

Yatay Geçiş Ek Madde-1 Uygulama Esasları


Yatay Geçiş Ek Madde-1 Uygulama Esasları

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU